That's QT

名前入力不具合修正コード

920D0930 00008388
120D0930 00008386
D0000000 00000000

お金99999999

021C4EB4 05F5E0FF

[X]ボタンで所持金MAX(99999999メリー)

94000136 FFFE0000
021C4EB4 05F5E0FF
D0000000 00000000

洋服全部

021C4E68 FFFFFFFF
021C4E6C FFFFFFFF
021C4E70 FFFFFFFF
021C4E74 FFFFFFFF
021C4E78 FFFFFFFF
021C4E7C FFFFFFFF
021C4E80 FFFFFFFF
021C4E84 FFFFFFFF
021C4E88 FFFFFFFF
021C4E8C FFFFFFFF
021C4E80 FFFFFFFF
021C4E84 FFFFFFFF
021C4E88 FFFFFFFF
021C4E8C FFFFFFFF
021C4EA0 FFFFFFFF
021C4EA4 FFFFFFFF
021C4EA8 00000001

021C5950 FFFFFFFF
021C5954 FFFFFFFF
021C5958 000000FF

[X]ボタンで色全開

94000136 FFFE0000
021C5950 FFFFFFFF
021C5954 007FFFFF
D0000000 00000000

[X]ボタンでアイテムコレクション全開

94000136 FFFE0000
221C4EA8 00000001
C0000000 0000000F
021C4E68 FFFFFFFF
DC000000 00000004
D2000000 00000000
D0000000 00000000

アイテムコレクション各ページ開くと全開

020415DC EAFEFA87
E2000000 00000010
E3A0C0FF E5C0C004
E5D00004 EA010573

[X]ボタンでデザインイメージ全開

94000136 FFFE0000
C0000000 0000002E
221C5956 000000FF
DC000000 00000001
D2000000 00000000
D0000000 00000000

デザイン画面開くとデザインイメージ全開

02068BD0 EAFE5D0E
E2000010 00000010
E3A0C0FF E5C0C004
E5D00004 EA01A2EC

[X]ボタンでスペコンリスト全開

94000136 FFFE0000
C0000000 0000002C
221C59FE 000000FF
DC000000 00000001
D2000000 00000000
D0000000 00000000

スペコンリスト開くと全開

020BF614 EAFD0281
E2000020 00000010
E3A0C0FF E7C0C1C3
E7D031C3 EA02FD79

[X]ボタンでレコードコレクション(BGM)全開

94000136 FFFE0000
02203C58 FFFFFFF2
22203C5C 000000FF
D0000000 00000000